English | دری

Tag "بودجه شورای ملی"

Back to homepage

منظوری ۱۰ قرارداد به ارزش ٢٢،١ میلیارد افغانی

در جلسه کميسيون تدارکات ملى به رياست محمد اشرف غنی ريیس جمهور کشور، قراردادهاى شمارى از پروژه ها را به ارزش مجموعى ٢٢،١ میلیارد افغانی منظور کرد. این قرار داد ها شامل تهیه و تدارک ۱۰ قلم روغنیات؛ تهیه و

ادامه مطلب