English | دری

Tag "بند برق کمال خان"

Back to homepage

مسوول ممانعت بازسازی بند های آبی افغانستان برخی از کشور های همسایه گفته شده است

در این اواخر وزارت انرژی و آب افغانستان از برخی موانع در برابر بازسازی بند های برق کمال خان در ولایت نمیروز و بند کجکی در هلمند پرده برداشته اند. سلطان محمود محمودی، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان روز

ادامه مطلب