English | دری

Tag "بند امیر"

Back to homepage

رشد اقتصادی و خودبسنده‌گی بامیان متکی به صنعت توریزم و سیاحین

 بامیان از ولایت های مرکزی کشور بوده و نظر به داشتن اماکن زیبای تاریخی برای  گردش‌گران خارجی و داخلی مکان مناسب می‌باشد.   براساس گفته های مقامات محلی بامیان، در یک هفته گذشته این ولایت میزبان بیش از صد هزار

ادامه مطلب