English | دری

Tag "برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی"

Back to homepage

برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی در کابل

نمایشگاه تولیدات داخلی به هدف ترویج اشتغال‌زایی و معرفی زمینه های کار در سکتورهای خصوصی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و اتاق تجارت و صنایع دیروز در باغ بابر کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه شرکت های مختلف

ادامه مطلب