English | دری

Tag "برنامه کاریابی ،پروان، ننگرهار، بامیان، بلخ ، هرات، برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی، وزارت احیأ و انکشاف دهات"

Back to homepage

آغاز برنامه کاریابی در ولایات پروان، ننگرهار، بامیان، بلخ و هرات

مسوولین برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیأ و انکشاف دهات می گویند که در آینده نزدیک؛ زمینه کاریابی برای ۳۷۶ روستایی را در ۲۸ ولسوالی ولایات پروان، ننگرهار، بامیان، بلخ و هرات به هدف تسهیل امور تجاری روستائیان و

ادامه مطلب