English | دری

Tag "بخش خصوصی"

Back to homepage

نگرانی ها از تأثیر منفی ناامنی‌ها بر بخش خصوصی در کشور

مسوولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها آدم ربایی‌ها در کشور، بیشترین زیان مالی را به بخش خصوصی وارد می‌سازد. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که افزایش ناامنی‌ها آدم ربایی‌ها در کشور، کاروبار سرمایه گذاران

ادامه مطلب

زیان میلیون ها افغانی به بخش خصوصی در حملۀ انتحاری در کابل

اتاق تجارت و صنایع می گوید که حملۀ انتحاری روز گذشته در برابر شفاخانۀ جمهوریت، گذشته از تلفات جانی، میلیون‎ها افغانی به بخش خصوصی نیز زیان زده است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: “در

ادامه مطلب

ایجاد کمیته اجرایی اولویت‌های بخش خصوصی

نشست افتتاحیه کمیته اجرایی اولویت‌های بخش خصوصی تحت ریاست رییس اجراییه با اشتراک تعدادی از وزرا، مسوولان عالی رتبه حکومت،‌ نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های کمک کننده، اتاق‌های تجارت افغانستان و نمایندگان بخش خصوصی دایرگردید. در این نشست وزیر تجارت و صنایع

ادامه مطلب

ارایه پلان خود کفایی انرژی کشور

امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب در یک ورکشاپپلان خودکفایی ۵ ساله انرژی کشور که از سوی رییس جمهور قبول شده است را ارایه کرد. معین وزارت انرژی و آب درباره این طرح گفت: ” مطابق پلان خود

ادامه مطلب

واگذاری 35 پروژه باغداری به بخش خصوصی

قرارداد واگذاری 35 پروژه باغداری به بخش خصوصی به هزینه مجموعی 89 میلیون افغانی که 40 درصد آن از سوی دهقانان و متباقی از بودجه انکشافی وزارت زراعت تمویل می گردد، دیروز 10 اسد میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ادامه مطلب

عقد قرارداد بازسازی 20 شبکه آبیاری در پنج ولایت کشور

دفتر سخنگوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت زراعت، آبیای و مالداری اعلام نموده است که این وزارت قرار داد بازسازی 20 شبکه آبیاری را به منظور آبیاری بهتر زمین های زراعتی با بخش خصوصی کشور عقد نمود. از شمار

ادامه مطلب