English | دری

Tag "بانک انکشاف آسیای"

Back to homepage

بهره برداری دو پروژۀ زیربنایی زراعتی در ولایت سمنگان

دو پروژۀ زیربنایی زراعتی به هزینۀ بیش از۱۱میلیون افغانی که از سوی بانک انکشاف آسیای و سهم ۱۰فیصدی مردم پرداخت گردیده است، در ولایت سمنگان به بهره برداری سپرده شد. اخترمحمد خیرزاده معاون ولایت سمنگان، حین افتتاح اين پروژه ها

ادامه مطلب

افغانستان بخشی جدایی ناپذیر از پروژه های کلیدی انرژی

بانک انکشاف آسیای می گوید که افغانستان چهره برجسته در پروژه های بزرگ انرژی از قبیل “توتاپ” و “تاپی” برای همکاری های منطقه ای و یکپارچه سازی می باشد. این بانک گفته است که برای وصل آسیای مرکزی به پاکستان

ادامه مطلب