English | دری

Tag "بابک"

Back to homepage

جواب بابک زنجانی در برابر اتهامات فساد مالی در ترکیه

پای بابک زنجانی میلیاردر معروف و جنجالی ایران که اخیرا برخی نمایندگان مجلس ایران خواستار رسیدگی به اتهامات فساد مالی وی در ایران شدند، به موضوع پولشویی 87 میلیارد یورویی در ترکیه نیز باز شده است. زنجانی که مالک هلدینگ

ادامه مطلب