English | دری

Tag "بابک زنجانی"

Back to homepage

جواب بابک زنجانی در برابر اتهامات فساد مالی در ترکیه

پای بابک زنجانی میلیاردر معروف و جنجالی ایران که اخیرا برخی نمایندگان مجلس ایران خواستار رسیدگی به اتهامات فساد مالی وی در ایران شدند، به موضوع پولشویی 87 میلیارد یورویی در ترکیه نیز باز شده است. زنجانی که مالک هلدینگ

ادامه مطلب

جا بجای میلیاردها دالر پول ایرانی ها در خارج از ایران توسط بابک زنجانی

بابک زنجانی، سرمایه داری که در ایران و خارج از ایران 64 شرکت بنام هلدینگ دارد در فروش نفت ایران با این کشور کمک کرده و میلیارد های دالر پول های نقد ایرانی های را در خارج از کشور ایران

ادامه مطلب