English | دری

Tag "اولین میل آرد در غزنی"

Back to homepage

افتتاح اولین میل آرد در ولایت غزنی

اولین میل آرد با ظرفیت تولید بیش از 100 تن در روز، به هزینه بیش از 1200000 دالر در مساحت 6 جریب زمین در ولایت غزنی افتتاح گردید. والی ولایت غزنی ضمن تبریکی این فابریکه بزرگ تولید آرد در ولایت

ادامه مطلب