English | دری

Tag "انگور و کشمش"

Back to homepage

سنگ تهداب بزرگترین فابریکه پروسس انگور و کشمش در ولایت پروان گذاشته شد

سنگ تهداب بزرگترین فابریکه پروسس انگور و کشمش در ولایت پروان، طی محفلی که به همین مناسبت دایر گردیده بود، گذاشته شد دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در بخش از صحبت هایش در محفل گشایش این پروژه گفت:” این پروژه

ادامه مطلب