English | دری

Tag "انفاذ قوانین در افغانستان"

Back to homepage

تدویر اولین دور برنامه کارآموزی برای فارغین اناث در وزارت عدلیه

آمریت جندر معینیت اداری وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری ریاست منابع بشری و همکاری مالی دفتر (GIZ) برنامه شش ماهه دوره کار آموزی را برای تازه فارغین طبقه اناث پوهنځی های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات 

ادامه مطلب