English | دری

Tag "انجیر در افغانستان، کندهار، حاصلات زراعتی افغانستان"

Back to homepage

حاصلات انجیر در کندهار افزایش یافته است

ولایت کندهار امسال شاهد بهتر شدن حاصلات انجیر در این ولایت بوده و نیز کیفیت این میوه را امسال بهتر توصیف میکنند.  تعداد از باغداران در ولایت کندهار از چشمگیر شدن حاصلات انجیر و همچنان از بهتر شدن کیفیت این

ادامه مطلب