English | دری

Tag "انتقال بیماری"

Back to homepage

آغاز کمپاین دواپاشی حیوانات وبلندبردن سطح گاهی برضدمرض تب کانگو

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخاطر کاهش خطر انتقال بیماری تب کانگو یا ” CCHF” برنامه مبارزه با عامل انتقال دهنده این بیماری از طریق دوا پاشی و اجرای برنامه آگاهی عامه را آغاز نموده است. این برنامه شامل دواپاشی

ادامه مطلب