English | دری

Tag "اقتصادی پایدار"

Back to homepage

افتتاح اولین مرکز آموزشی نان پزی به رهبری زنان در ولایت بلخ

اولین مرکز آموزش نان پزی به رهبری زنان که مرکز به عنوان یک نانوایی و مرکز آموزشی برای کارآموزان فعالیت می کند، در ولایت بلخ افتتاح گردید. این مرکز از طرف ادارۀ همکاری افغان – آلمان تأسیس و تمویل گردیده

ادامه مطلب