English | دری

Tag "افزایش حاصلات زراعتی"

Back to homepage

سنگ تهداب کانال سالار در ولایت کنر گذاشته شد

سنگ تهداب کانال سالار که در شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر موقعیت دارد، بمنظور افزایش حاصلات زراعتی و جلوگیری از ضایعات آب توسط شرکت ساختمانی خواجه نعمت گذاشته شد. این کانال به هزینه 61 میلیون و چهارصد هزار افغانی

ادامه مطلب

افزایش ده درصدی در محصولات تربوز و گندم دربلخ

محصولات تربوز، خربوزه وگندم امسال در بلخ رشد چشمگیری داشته است  تخمین زده میشود که بیش از 290 هزار تن  گندم للمی و آبی از زمین های زراعتی این ولایت حاصل برداری شود. ساحه کشت گندم در این ولایت  به

ادامه مطلب