English | دری

Tag "افتتاح پروژه‌ حفظ، مراقبت و کاریابی ، ولایت قندهار ،ننگرهار، لغمان، کنرها، خوست، بلخ، جوزجان، بغلان، هرات"

Back to homepage

افتتاح پروژه‌ حفظ، مراقبت و کاریابی در ولایت قندهار

انجنیر نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات در ادامه سفرهای ولایتی خود به منظور افتتاح پروژه‌ی کاریابی گفته است که قرار است پروژه‌های انکشافی ۳۹۷ شوراهای انکشافی در ولسوالی‌های نیش، پنجوایی، شیگه، ژری و مرکز قندهار حفظ، مراقبت

ادامه مطلب