English | دری

Breaking News

Tag "افتتاح ماشین ATM"

Back to homepage

نصب و افتتاح ماشین ATM در محوطه وزارت زراعت

یک پایه ماشین ATM کابل بانک نو جهت سهولت اخذ معاش و جلوگیری ازضیاع وقت کارمنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در محوطه این وزارت نصب و به بهره برداری سپرد. پیش از نصب این ماشین تمام کارمندان مرکزی که

ادامه مطلب