English | دری

Tag "اشرف غنی"

Back to homepage

رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی: ما از شاروالی حسابدهی می خواهیم

بعد از ظهر روز جمعه 24 میزان در یک نشست مردمی در ارگ ریاست جمهوری به منظور بحث روی چگونگی تعیین شاروال ، نظم شهری، ماسترپلان شهری و حفظ و مراقبت شهر کابل دایر گردید. در این نشست که بیش

ادامه مطلب