English | دری

Tag "استخراج غير قانوني معدن"

Back to homepage

علاقمندی تاجکستان برای همکاری های مشترک در مورد سروی جیولوجی با افغانستان

داکتر داود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم، با شرف‌الدین امام سفیر جمهوری تاجکستان درکابل، پیرامون تقویت ادارۀ سروی جیولوجی این وزارت گفتگو نمودند. در جریان این دیدار، سفیر تاجکستان مسوده همکاری های مشترک کشور دوست تاجکستان با جمهوری اسلامی

ادامه مطلب

چهارمین دوره امتحان بورس ماستری کشور جاپان درصحن وزارت معادن وپطرولیم برگزار شد

چهارمین امتحان دورۀ کاندیدان وزارت معادن وپطرولیم، به منظور تطبیق روند ظرفیت سازی کارمندان و اشتراک شان در بورس ماستری کشورجاپان، یوم دوشنبه مورخ 1393/10/8 با حضور هیئت رهبری وزارت معادن وپطرولیم، نماینده جایکا و عده‏ ی از کارمندان این

ادامه مطلب

استخراج غير قانوني معدن كرومايت

سازمان ديده بان شفافيت افغانستان از استخراج غيرقانوني معدن كرومايت ولايت كنر ابراز نگراني نموده است. طبق گزارش اين سازمان از يكسال به اين طرف معدن كرومايت ولايت كنر بطور غيرقانوني استخراج ميشود و يكي از قوماندانان محلي مسئولي استخراج

ادامه مطلب