English | دری

Tag "ارزش طلا در مارکیت بین المللی"

Back to homepage

ارزش طلا در بازار های بین المللی 14 دالر کاهش یافت

نرخ طلا در بازار های بین المللی مبلغ چهار ده دالر در فی انس کاهش یافته است در روز های گذشته یک انس طلات در بازار های جهانی مبلغ 1378 دالر به فروش میرسید. اما امروز یک انس طلا در

ادامه مطلب