English | دری

Tag "اداره انکشاف زون پایتخت"

Back to homepage

همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره انکشاف زون پایتخت برای حفظ آبدات تاریخی

تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره  انکشاف زون پایتخت درمورد حفاظت از میراث های فرهنگی که درزون پایتخت قرار دارند امضا گردید . این تفاهمنامه ازسوی پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ وانجنیر فرهادجلالزی سرپرست

ادامه مطلب

امضای تفاهمنامه همکاری میان اداره انکشاف زون پایتخت و وزارت اطلاعات و فرهنگ

تفاهمنامه همکاری میان اداره انکشاف زون پایتخت، وزارت اطلاعات و فرهنگ و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به امضا رسید. هدف امضای تفاهمنامه با وزارت اطلاعات و فرهنگ، مساعی مشترک در

ادامه مطلب