English | دری

Tag "ادارات مهاجرین"

Back to homepage

سروی خانواده های بیجاشده و عودت کننده در ولایات بلخ و لوگر

تیم سروی مشترک ادارات مهاجرین و موسسات همکار 108 خانواده بیجاشده و عودت کننده در مربوطات ولایات بلخ و لوگر را سروی کرده است. ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بلخ باهمکاری اداره سره میاشت و ریاست دولت در امور

ادامه مطلب