بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

تعهد کمک ۱۲ میلیارد دالری جامعه جهانی به افغانستان در نشست ژینو

با ختم نشست ژینو، جامعه جهانی ۱۲ میلیارد دالر کمک مالی به افغانستان تعهد نمود. این کمک ها برای چهار سال آینده (سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۴ میلادی) به افغانستان تعهد شده است.

ویل سکناری، وزیر همکاری های انکشافی و تجارت خارجی کشور فنلند در پایان این جلسه بیان نمود که کشور های تمویل کننده با توجه به تعهدات افغانستان، سالانه ۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک مالی خواهند کرد. جامعه جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی  ۳ میلیارد دالر کمک به افغانستان در نظر گرفته است و با توجه به تعهدات سالانه، ۱۲ میلیار دالر طی ۴ سال به افغانستان اهدا خواهد شد.

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه افغانستان نیز بیان نمود که جلسه ژینو یک موفقیت بزرگ برای افغانستان به حساب میآید.

این در حالیست که مایک پامپیئو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، ادامهٔ کمک های این کشور را به افغانستان مشروط به پیشرفت در روند گفتگو های صلح در قطر عنوان نمود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.