شرکت بوئینگ به دلیل مشکلات اقتصادی هزاران تن از کارمندان خود را اخراج میکند

by Muheb Ibrahimkhail | June 1, 2020 7:28 AM

شرکت طیاره سازی (هواپیماسازی) بوئینگ اعلام نمود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی بیش از ۱۲ هزار تن از کارمند خود را اخراج خواهد کرد.

بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، بوئینگ، یکی از بزرگ‌ترین شرکت های طیاره‌سازی در امریکا گفته است که در هفته جاری بیش از هفت هزار نفر از این شرکت تحت تاثیر و تبعات منفی ناشی از گسترش ویروس کرونا و بحران های مالی به وجود آمده، اخراج خواهند شد.    

پیش از این نیز شرکت بوئینگ اعلام نموده بود که در صورت عدم برون رفت از بحران مالی ناشی از ویروس کرونا و کاهش شدید تقاضا برای سفر های هوایی در جهان مجبور خواهد بود حدود ۱۶ هزار نفر را از کار، اخراج کند.  

وبسایت Simpleflying نیز گزارش داده است که تعدیل نیروی اجباری شرکت بوئینگ حدود هفت هزار نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد که با تعدیل نیروی اختیاری در کل به حدود ۱۲۳۰۰ نفر می‌رسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/sherkat-boeing-kaarmandaan-khod-ra-ekhraaj-mekonad-2727/