صادرات سنگ تالک از ننگرهار به خارج دوباره آغاز گردید

by Wadsam | May 9, 2021 7:30 AM

وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که صادرات سنگ تالک از ولایت ننگرهار به خارج از کشور یک بار دیگر آغاز شده است.

این وزارت در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که طی ۲ ماه گذشته هزاران تُن سنگ تالک به خارج صادر گردیده و حدود صد میلیون افغانی در آمد بدست آمده است.

به گفته مسئولان در این وزارت، سنگ تالک اکثراً به ممالک پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبیکستان، تایوان، آلمان، کولمبیا، و سریلانکا صادر میگردد.

معادن سنگ تالک در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد و شینواری ولایت ننگرهار موقعیت دارند که در این معادن برای بیش از هفت هزار تن زمینه کاری مهیا گردیده است.

وزارت صنعت و تجارت میگوید که معادن سنگ تالک در ولایات کابل، کاپیسا، کندهار، میدان وردگ، لوگر، کنر، خوست، پروان و ننگرهار تثبیت شده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/saaderat-sang-talc-3343/