قرار است دو فابریکه بزرگ تولید رُب و مربا در کشور تاسیس شوند

by Wadsam | July 2, 2021 2:48 PM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام نمود که قرار است دو فابریکه بزرگ تولید مربا و رُب بادنجان رومی به هزینه مجموعی ۲۵.۳ میلیون دالر امریکایی در کابل و ننگرهار تاسیس شوند.

در خبرنامهٔ این وزارت آمده است که فابریکه تولید رُب بادنجان رومی بهار سبز با هزینه ۴ میلیون دالر که یک میلیون دالر آن از سوی بانک انکشاف آسیایی از طریق وزارت زراعت پرداخت پرداخت میگرد، در ولسوالی پغمان ولایت کابل احداث میشود.

در ادامه این خبرنامه آمده است که فابریکه تولید مربای حضرت محمد کوچی در ولایت ننگرهار به هزینه ۲۱،۳ میلیون دالر و حمایت ۵۰ درصدی بانک انکشاف آسیایی ساخته میشود.

بر اساس معلومات وزارت زراعت، فابریکه رُب بهارسبز پغمان ظرفیت تولید چهار متریک تُن رُب با کیفیت را در یک ساعت دارد که بادنجان رومی مورد نیاز آن از ولایات لوگر و ننگرهار تأمین خواهد شد.

گفتنی است که فابریکه مربای حضرت محمد کوچی در هر ساعت ۰.۵ متریک تُن مربا از زردک، انجیر، آلوبالو و مالته تولید خواهد کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/qaraar-ast-2-fabrikeh-buzurg-rub-wa-muraba-dar-keshwar-taasis-shawand-343/