پولند نخستین دسته از بانک نوت های جدید را به افغانستان تحویل داد

by Muheb Ibrahimkhail | February 5, 2021 9:31 PM

سفارت پولند در هند اعلام نمود که نخستین دسته از بانک نوت های جدید را در هفته گذشته به حکومت افغانستان تحویل داده است.

سفارت پولند در هند طی اعلامیه‌ی گفته است که این بانک نوت ها با تکنولوژی جدید و با پوشش ضد آلودگی تولید می‌شوند که نسبت به پول های قبلی در برابر محلولات کیمیاوی و آلودگی مقاوم استند.

بر اساس این اعلامیه، طبق قرارداد که شرکت امنیتی چاپ پول پولند (PWPW) با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان امضأ کرده است، ۳۸۰ میلیون پول ( ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ افغانی) چاپ میشود.

به گفته سفارت پولند در هند، این پول ها با لاک یا جلای (coat4Note) که به روش منحصر این شرکت چاپ پول تولید شده است، پوشیده شده که با گرمای بالاتر مشخص میشود و بر خصوصیات فزیکی بانک نوت ها تاثیر مطلوب گذاشته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/poland-bank-note-hai-jadid-ra-ba-afghanistan-tahweel-daad-343/