“Pink Shuttle” یگانه شرکت ترانسپورتی برای بانوان کشور

by Muheb Ibrahimkhail | December 5, 2019 5:16 AM

“Pink Shuttle”  نخستین شرکت ترانسپورتی در شهر کابل است که تنها برای انتقال بانوان از یک نقطه به نقطه دیگر شهر‌ کابل فعالیت دارد. این نخستین مرجع حمل و نقل در‌ کشور است که حتا راننده‌‌گان آن بانوان میباشند.

پریسا حیدری، از جمله چهار  راننده‌ زن است که در این شرکت مصروف انتقال مسافرین زن از یک نقطه به نقطه دیگر شهر کابل می‌باشد.

وی که ۳۶ سال عمر دارد از جامعه سنتی و مرد سالارى کشور شکایت نموده می‌گوید که در جریان رانندگی از طرف راننده‌گان مرد بار ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

بانو حیدری علاوه نمود:”من وظیفه‌ام را دوست دارم اما یگانه نگرانی برای ما مشکلات امنیتی است که باید قوی بوده و بدون هراس به کار خود ادامه بدهیم.”

این شرکت در حالی به فعالیت آغاز می‌کند که آزار و اذیت زنان در جاده های کابل زندگی را برای زنان مشکل‌تر از پیش ساخته است. این شرکت در انتقال بانوان به شکل مصئون توسط بانوان، نخستین شرکت در نوع خود می‌باشد.

“Pink Shuttle” توسط یک اداره غیر حکومتی ایتالیایی بنام  Nove Onlus رهبری می‌شود. این اداره توسط بنیاد Only The Brave و اداره انکشافی بین‌الملل ایالات متحده پشتیبانی می‌شود.

اداره Nove Onlus می‌گوید که خدمات نقل و انتقال مسافرین برای عده‌ای از زنان به گونه رایگان در نظر گرفته شده است.

رنزو روسو، طراح و مالک بنیاد Only The Brave یکی از حامیان اداره غیر حکومتی ایتالیایی Nove Onlus در پروژه    Pink Shuttle می‌باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/pink-shuttle-%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88/