پرواز های بین‌المللی از میدان هوایی کابل دوباره آغاز گردید

by Muheb Ibrahimkhail | June 24, 2020 6:38 PM

پس از توقف پرواز های بین المللی به تاریخ ۱۴ حمل سال روان خورشیدی، اداره هوانوردی ملکی کشور اعلام نمود که پرواز های بین المللی از میدان هوای حامد کرزی دوباره آغاز‌ شد.

 جنرال سید عمر صبور، رئیس میدان هوایی بین الملل حامد کرزی روز چهارشنبه ۴ سرطان گفت که اولین پرواز خارجی را شرکت هوایی ترکیه (Turkish Airline) با انتقال حدود ۳۵۰ مسافر به کابل انجام داده است.

 وی علاوه نمود که بعد از سه ماه توقف این روند دوباره آغاز شد، شرکت های کام ایر و شرکت هوای آریانا نیز امادگی‌ دارند تا پروژه های شان را آغاز نمایند.

 قرار است شرکت هوایی امارات متحده عربی (Emirate Airline) از تاریخ ۲۵ جون (۵ سرطان) پرواز هایش را به افغانستان دوباره آغاز کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/parwaaz-hai-international-kabul-dobara-aghaaz-gardeed-343/