پاکستان خواهان مشارکت افغانستان در پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان-چین میباشد

by Wadsam | September 29, 2021 4:57 PM

سفیر پاکستان برای افغانستان میگوید که این کشور در گفتگو با طالبان، تلاش دارد تا زمینه های پیوستن افغانستان به پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان-چین را فراهم کند.

منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان در مصاحبه‌ای، بحث در رابطه با پیوستن افغانستان به این پروژه را تأیید کرد.

منصور احمد خان گفت که پروژه دهلیز تجارتی پاکستان-چین ظرفیت خوبی برای ایجاد زیرساخت ها و اتصال انرژی میان افغانستان-پاکستان را فراهم ساخته و نیز سبب اتصال آسیایی جنوبی به آسیایی مرکزی میگردد.

به گفته منصور خان، ارتباطات منطقه‌ای از عناصر مورد بحث میان مقامات پاکستانی و سران حکومت افغانستان است که از راه های تعامل اقتصادی دو کشور نیز شمرده میشود.

این مقام پاکستانی خاطرنشان ساخت که در حال حاضر علاقمندی زیادی برای توسعه ارتباطات اقتصادی افغانستان-پاکستان از طریق این پروژه و پروژه های مربوط به چین-ایران و سایر کشور های آسیایی مرکزی وجود دارد.

به گفته آقای خان، موضوعات امینت و توسعه اقتصادی از مسایل مهم در بحث ها میان نماینده‌گان حکومت سرپرست طالبان، پاکستان، روسیه و چین میباشند.

چین در سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام نمود که عملی سازی پروژه دهلیز پاکستان-چین (CPEC) را در چارچوب پروژه کمربند و راه (BRI) آن کشور در نظر گرفته است.

پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان-چین حدود ۷۸ میلیارد دالر هزینه دارد و ۴۶ میلیارد دالر این پروژه را کشور چین میپردازد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/pakistan-khwahaan-musharekat-afghanistan-343/