میزان صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوای افزایش یافته است

by Muheb Ibrahimkhail | November 17, 2020 9:38 PM

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که امسال میزان صادرات کشور از طریق دهلیز هوای ۱۵ درصد افزایش یافته است.

محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که باوجود شیوع ویروس کرونا در کشور طی نُه ماه اخیر، میزان صادرات اموال تجارتی افزایش یافته است.

وی علاوه نمود که میزان صادرات کشور در سال گذشته از طریق دهلیز های هوایی به ۲۷۰۰ تُن میرسید و امسال به   ۳۸۰۰ تُن رسیده است که افرایش ۱۵ درصدی را نشان میدهد.

افزایش صادرات کشور از طریق دهلیزهای هوای در حالی صورت می‌گیرد که صادرت کشور از طریق زمین همواره با مشکلات زیادی به خصوص از سوی کشور پاکستان، مواجه شده است.

اخیراً خان‌جان الکوزی عضو هئیت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بیان نموده بود که ۲۵۰۰ موتر حامل مواد خوراکی و غیر خوراکی در بندر تورخم و ۱۶ موتر در بندر سپین بولدک امتوقف شده‌اند که برخی این مواد رو به فاسد شدن است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/meezan-saderat-afghanistan-343/