مسدود ماندن بانک ها و سرای شهزاده مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر میسازد

by Elaha Samadi | August 24, 2021 5:54 PM

نزدیک به دو هفته از بسته شدن بانک ها و سرای شهزاده کابل می‌گذرد، اما تا کنون خبر از دوباره باز شدن این اماکن وجود ندارد؛ به باور اقتصاددانان، این کار باعث افزایش مشکلات اقتصادی در کشور گردیده و بحران اقتصادی را به وجود می‌آورد.

با مسدود ماندن بانک ها و سرای شهزاده کابل، باشنده گان کابل از این وضعیت شکایت نموده و میگویند که تمام داد و ستد شان وابسته به این ادارات بوده و هر چه زودتر باید به این مشکل رسیدگی شود.

سیف الله سیحون استاد پوهنتون و اقتصاددان در گفتگو با پژواک بیان کرده است که بسته ماندن بانک ها و سرای شهزاده مشکلات جدی را برای مردم به بار آورده است؛ چون مردم نمیتوانند از بانک ها پول دریافت کنند.

آقای سیحون علاوه نمود که پول فعالیت ها اقتصادی را به حرکت می‌آورد و زمانیکه پول از چرخش می‌افتد، این فعالیت ها به رکود مواجه گردیده و بحران اقتصادی بوجود می‌آید.

به گفته وی، پول نقش ارزنده را در تجارت و دادوستد ایفا میکند که اگر بانک ها دوباره باز نشوند، دادوستد توقف یافته و این سبب مشکلات اداری و بلند رفتن قیمت ها میگردد.

استاد سیحون از امارات اسلامی افغانستان میخواهد تا به زودترین وقت حکومت قابل قبول برای جهان را ایجاد نماید تا زمینه برای فعالیت های اقتصادی بیشتر در کشور ایجاد گردد.

در همین حال، حاجی دادگل حضرت‌زی، معاون اتحادیه سرتاسر سرافان کشور میگوید که به دلیل مشکلات امنیتی این سرای تا کنون مسدود میباشد؛ محافظین سرای شاهزاده در تفاهم با طالبان یکجا کار میکنند تا این سرای دوباره به روز معاملات پولی باز شود.

آقای حضرت‌‌زی از نظام کنونی میخواهد تا هر چه عاجلتر امنیت بانک‌ها و سرای شاهزاده را تامین نماید تا به زودترین فرصت این بخش ها دوباره باز شوند تا مشکلات مردم مرفوع گردند.

مردم در مصاحبه با خبرنامه پژواک گفته اند که بنابر مسدود بودن بانک‌ها و دریافت پول، توانای خرید نان خشک را نیز ندارند  و برای مرفوع ساختن نیاز های روزمره خود و خانواده شان پول ندارند.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/masdood-mandan-bank-ha-343/