میدان هوایی بین المللی خوست افتتاح شد

by Muheb Ibrahimkhail | July 11, 2021 4:44 PM

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام نمود که رئیس جمهور غنی در سفر خود به ولایت خوست، میدان هوایی بین المللی این ولایت را افتتاح و به بهره برداری سپرد. 

ارگ ریاست جمهوری طی اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی در رأس یک هئیت بلند رتبه حکومتی به منظور افتتاح میدان هوایی و برسی وضعیت عمومی در خوست وارد این ولایت شد.

گفتنی است که رئیس جمهور غنی قرار است در این سفر خود به ولایت خوست با مقامات سیاسی و امنیتی این ولایت نیز دیدار داشته باشد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/maidaan-hawaye-khost-eftetah-shud-8272/