بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

کمک صد میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

بانک انکشاف آسیایی اعلام نمود که این بانک تصمیم دارد صد میلیون دالر امریکایی به افغانستان کمک کند و هدف عمده این بسته مالی، کمک به سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط میباشد.

نریندرا سنگرو، رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفت که ما میدانیم که اثر های اقتصاد مریضی کووید-۱۹ گسترده خواهند بود و برای رسیده‌گی به این مشکلات بانک انکشاف آسیایی در چارچوب برنامه تشویق هزینه ها و پاسخ گویی فعال به مرض کرونا در حال آماده‌ سازی یک بسته ضد سایکلی صد میلیون دالری میباشد.

وی علاوه نمود که کمک های این بانک بدون در نظر داشت نتایج مذاکرات صلح، ادامه خواهند یافت اما پایان موفقانه این مذاکرات باعث خواهد شد که کمک ها از طریق صندوق توسعهٔ زیربنا های افغانستان که از سوی این بانک مدیریت میشود، بیشتر شوند.

گفتنی است که بانک توسعهٔ آسیایی از آغاز سال ۲۰۰۲ میلادی تا کنون ۵٫۹ میلیارد دالر به افغانستان کمک نموده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.