خط آهن ازبکستان از مسیر مزار شریف-بغلان-بامیان به پاکستان امتداد می‌یابد

by Wadsam | January 22, 2022 10:43 AM

کابینه امارات اسلامی فیصله نمود تا پروژه خط آهن ازبکستان از طریق مزارشریف-بغلان-بامیان به کشور پاکستان وصل شود.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارات اسلامی در صفحه تویتر خود نوشته است که کابینه حکومت در باره تعیین مسیر پروژه خط آهن فیصله اش را انجام داده است.

به گفته وی، کابینه جهت عبور پروژه خط آهن از کشور ازبکستان به پاکستان از طریق افغانستان، از مسیر مزارشریف-بغلان-بامیان تصویب است.

بر اساس معلومات سفارت افغانستان در تاشکند، پروژه احداث خط آهن مزار شریف-کابل-پشاور که ۵۷۳ کیلو متر طول دارد، با هزینه ۴.۸ میلیارد دالر ساخته خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/khat-aahan-uzbkiestan-az-maseer-343/