کار ساخت میدان هوایی جدید ننگرهار به شدت جریان دارد

by Muheb Ibrahimkhail | February 22, 2021 4:39 PM

اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که کار ساخت میدان هوایی جدید ولایت ننگرهار در ساحه دشت گمبیری این ولایت به شدت جریان داشته ‌و تا سال ۲۰۲۳ میلادی طی سه مرحله تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

به گفته این اداره، کار ساخت مرحلهٔ اول پروژه ساخت میدان هوایی این ولایت که شامل اعمار دیوار احاطه، فنس و برج های امنیتی، تعمیر محافظان و چاه آب آشامیدنی میگردد، جریان داشته و بیشتر از ۹۵ درصد پیشرفت کاری دارد.

اداره هوانوردی ملکی کشور می افزاید که مرحله دوم اعمار این میدان هوایی که شامل ساخت خط رنوی، تکسوی، رمپ، سرک ها و پارکینگ وسایط میگردد، نیز توسط این اداره طراحی گردیده و برای آغاز پروسه اعلام داوطلبی به تدارکات ملی ارسال گردیده است.

گفتنی است که کار ساختمانی بخش دوم پروژه ساخت میدان هوایی ننگرهار در اول ماه جولای سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز خواهد شد.

این اداره خاطر نشان ساخت که کار روی دیزاین مرحله سوم این پروژه که شامل ساخت ترمینال مسافرین، تعمیر اطفائیه، خدمات ترافیک هوایی و هواشناسی میگردد، جریان داشته و قرار است کار اعمار این میدان هوایی تا سال ۲۰۲۳ تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/kaar-saakht-maidaan-hawaye-nangarhar-ba-shedat-jeryaan-daarad-343/