کار پروژه تاپی و تمدید راه آهن در ماه مارچ سال جاری افتتاح و عملاً آغاز میگردد

by Wadsam | January 18, 2022 5:29 AM

وزارت امور خارجه امارات اسلامی اعلام نمود که کار پروژه های تاپی، تاپ و خط آهن آقینه و تورغندی در ماه مارچ سال روان میلادی افتتاح و عملاً آغاز شوند.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در صفحه تویتر خود نوشته است که  هیأت عالی رتبه به رهبری مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، در سفر به کشور ترکمنستان، روز گذشته با معاون نخست وزیر، رشید مرادوف وزیر خارجه و سایر مسئولان آن کشور دیدار نموند.

وی همچنان نوشته است که در این دیدار، توافق صورت گرفت تا از افغانسنان به عنوان مسیر ترانزیت میان آسیای مرکزی و جنوبی استفاده شود و گاز مایع و سایر اموال تجارتی از این مسیر انتقال یابند.

به گفته آقای بلخی، در این نشست، پیرامون روابط دو جانبهٔ سیاسی، دیپلوماتیک و اقتصادی، همکاری های امنیتی، آغاز زود پروژه های تاپی و تاپ، رشد تجارت، و فعالیت سکتور خصوصی، افزایش صادرات سنگ مرمر، میوه تازه و خشک و به ویژه تکمیل کار پروژه های خط آهن در آقینه و تورغندی و سرمایه گذاری روی برق بادی بحث های سازنده صورت گرفت که مورد نظر دو طرف قرار گرفت.

وی در ادامه نوشت که طرفین توافق کردند تا نشست تیم تخنیکی دو طرف به تاریخ ۲۲ جنوری در کابل برگزار شود و کار برق، پروژه تاپی و تمدید خط آهن در ماه مارچ سال روان عملاً آغاز شود.

گفتنی است که در این دیدار ها، توافق صورت گرفت تا کشور ترکمنستان برای محصلین افغان در بخش های نفت و گاز، راه آهن و سایر بخش های تخنیکی، بورسیه های تحصیلی اعطا کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/kaar-prozhai-tapi-wa-tamdid-raah-ahan-dar-maah-march-343/