کار بازسازی منار ‌پنجم مصلی هرات آغاز شد

by Muheb Ibrahimkhail | نوامبر 27, 2020 10:03 ق.ظ

دفتر والی هرات از آغاز کار بازسازی، مراقبت و مستحکم کاری منار پنجم مصلی هرات توسط بنیاد آغا‌خان خبر میدهد.

دفتر والی هرات نگاشته است که قرار است امور مراقبت و مستحکم کاری منار پنجم مصلی با رعایت مقررات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی (یونسکو)، تحت نظر متخصصان خارجی در هماهنگی با متخصصین داخلی و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به پیش برده شود.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز میگوید که با همکاری کشور فرانسه، کار باستان شناسی در مجموعه مصلی را در آینده نزدیک آغاز میکنند.

این در حالیست که چند قبل محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، در گفتگو با والی هرات خواهان رسیدگی و بازسازی منار پنجم مصلی هرات شده بود.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/kaar-bazsaazi-munaar-panjum-herat-343/