کار عملی بند بخش‌آباد ولایت فراه آغاز شد

by Muheb Ibrahimkhail | July 25, 2020 4:18 PM

مقامات محلی ولایت فراه از آغاز کار عملی بند بخش‌آباد این ولایت خبر می‌دهند. کار ساخت تونل های انحرافی این بند آغاز گردیده و قرار است تا پایان سال جاری به اتمام برسند.

 کار ساخت تونل های انحرافی بند بخش‌آباد به هزینه بیش از یازده میلیون دالر آغاز گردیده است که بعد از تکمیل آن، کار بالای خود بند شروع خواهد شد.

 بند بخش‌آباد ظرفیت ذخیره ۱٫۳۶۰ میلیون مترمکعب آب و قابلیت تولید ۲۷ میگاوات برق را دارا میباشد. با تکمیل کار ساخت این بند، ده ها هزار هکتار زمین نیز تحت پوشش آبیاری قرار خواهند گرفت.

 محمد شعیب ثابت، والی فراه به رادیو آزادی گفته است که کار ساخت تونل ها که ۱۱،۸ میلیون دالر هزینه بر میدارد، جریان دارد. بعد از آن فوراً کار بالای خود بند شروع خواهد شد، البته کار ساخت تونل ها در ماه حوت سال جاری به اتمام خواهند رسید.

 گفتنی است که کار طرح و دیزاین بند بخش‌آباد ولایت فراه   ۵ سال پیش به هزینه چهارونیم میلیون دالر تکمیل گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/kaar-amali-band-bakhsh-aabad-343/