افتتاح چهار فابریکه در کابل 

by Wadsam | February 4, 2020 6:56 AM

چهار فابریکه  در شهرک صنایع سبز در کابل افتتاح شد. به گفته مسوولان شهرک صنایع سبز، این کارخانه‌جات در بخش تولید بطری،تیزاب، پایه برق سازی و در بخش مواد غذایی به فعالیت آغاز نمودند.

محسن امیری، رئیس شهرک صنایع سبز در گفتگو با رادیو آزادی بیان نموده است که امروز چهار فابریکه در بخش های مختلف، بهفعالیت آغاز نمود

وی علاوه نمود که این کارخانه‌جات در بخش پایه برق سازی، تولید بطری، تیزاب و در بخش مواد غذای شروع به فعالیت نمودند.

در شهرک صنایع سبز ۲۵ فابریکه عملا فعالیت دارند. این شهرک  ظرفیت نزديك به ۱۵۰۰ کارخانه را در خود داشته که و در حال حاضربه ۳ صد فابریکه زمین توزیع شده است.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/iftetah-chhaar-faabrika-dar-kabul-8182/