همزمان با ختم کار پروژه تاپی در ترکمنستان کار لوله کشی آن در افغانستان آغاز میگردد

by Wadsam | January 7, 2022 2:05 PM

وزارت خارجه ترکمنستان اعلام که کار پروژه تاپی در سال روان میلادی در داخل ترکمنستان ختم گردیده و همزمان با آن، کار لوله کشی در افغانستان آغاز خواهد شد.

وفا حاجی‌وف، معین وزارت امور خارجه ترکمنستان میگوید که کار پروژه تاپی در سال جاری میلادی در داخل کشور ختم و همزمان با آن، کار لوله کشی در افغانستان آغاز گردیده و برنامه ریزی منظم برای توزیع گاز در ولایت هرات و ولایات مسیر این پروژه نیز عملی خواهد شد.

معاون وزارت خارجه ترکمنستان در سفرش به هرات بیان نمود که وضعیت افغانستان بهبود یافته، از این‌رو بستر تطبیق پروژهٔ تاپی در این کشور فراهم شده است.

ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات با نشر خبرنامه‌ای گفت که رئیس و هیأت رهبری این اتاق روز پنجشنبه، ۱۶ جدی با وفا حاجی‌وف معاون وزارت خارجهٔ ترکمنستان و محمد مراد امانوف رئیس عمومی پروژه تاپی و هیأت همراه شان، به خاطر تسریع روند کار پروژه تاپی از ولایت هرات دیدن کردند.

در خبرنامه به نقل از وفا حاجی‌وف آمده است که بحث مهم در راستای تطبیق پروژهٔ تاپی موضوع امنیت است، در حال حاضر افغانستان از امینت خوبی برخوردار میباشد و بستر تطبیق پروژه یاد شده در این کشور فراهم شده است.

در خبرنامه آمده است که محمد یونس قاضی‌زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این دیدار با اشاره به پروژه تاپی گفت، باید موضوعات تخنیکی این پروژه با سکتور خصوصی در میان گذاشته شوند تا همراه با شرکت های لوژستیکی در مورد موضوعات تخنیکی آن بحث صورت گیرد.

به گفته آقای قاضی‌زاده، یک کمیسیون تخصصی برای فراهم سازی تسهیلات در مسیر ترانزیت گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند آغاز به کار خواهد کرد تا چالش ها و فرصت های مسیر تاپی بررسی شوند.

بر اساس خبرنامه، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این دیدار روی یک سلسله موضوعات تجارتی دیگر نیز با هیأت ترکمنستانی بحث نموده افزود که تعداد زیاد از سرمایه گذاران افغان علاقمند سرمایه گذاری در ترکمنستان اند که نیاز است تا مقامات این کشور در زمینه شرایط سرمایه گذاری و صدور ویزا تسهیلات بیشتر را فراهم کنند.

در این دیدار معاون وزارت خارجه ترکمنستان به رهبری این اتاق و هیأت همراهش وعده سپرد تا مشکلات تاجران افغان را با مسوولان مربوط در میان گذاشته و بر حل آن تاکید خواهد کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/hamzaman-ba-khatm-kaar-prozhai-tapi-dar-turkmenistan-343/