حد اقل یک زن باید در بخش هیئت اداری در شرکت های اماراتی گماشته شود

by Wadsam | مارس 23, 2021 6:15 ب.ظ

بر اساس قانون جدید در امارات متحده عربی، شرکت های سهامی عام در این کشور مکلف استند تا حد اقل یک و یا بیشتر از یک زن را در بخش هیئت اداری شان مقرر نمایند.

تصدی امنیتی و کالا ها تجارتی امارت متحده عربی (SCA) اعلام نمود که ۱۱۰ شرکت فعال در کشور وجود دارد و این کمپنی ها مطابق قانون جدید، باید حد اقل یک خانم را در بخش هیئت اداری شان مقرر نمایند.

 

اقدامت اخیر امارات متحده در زمینه افزایش سهم گیری زنان در تجارت در حالی صورت می‌گیرد که چند پیش اداره SCA به تمام شرکت های تجارتی موجود در این کشور هدف تعیین نمود که مطابق آن، زنان باید ۲۰ درصد سهم در بخش هئیات اداری این شرکت ها داشته باشند.

 

 

عبدالله بن طوق، وزیر اقتصاد و رئیس تصدی امنیتی و اموال تجاری امارات متحده عربی  در بیانیهٔ گفت که بازار های امارت متحده برای اینکه به معیارات عالی بین المللی مطابقت نمایند، نیاز به توسعه بیشتر دارند.

 

این در حالیست که به روز شنبه شرکت Aurora50 که مالک آن خانم شیخة شَما بنت سلطان بن خلیفه میباشد با بانک مرکزی امارات متحده عربی تفاهمنامه همکاری امضأ نمود که هدف آن افزایش سهم گیری زنان در سکتور تجارت و همچنان هئیات اداری شرکت ها میباشد.

 

بر اساس گزارش Aurora50، میزان مشارکت زنان در بخش هئیت اداری کمپنی های تجارتی در امارات، ۲۶ درصد میباشد طوریکه زنان از میان ۱۱۰ شرکت موجود در این کشور تنها عضویت هیئات اداری ۲۸ شرکت را دارند.

 

در گزارش بانک جهانی که هفته گذشته منتشر شد آمده است که زنان ۵۷.۵ درصد نیروی کاری امارات متحده عربی را تشکیل می‌دهند و این بلندترین در رقم در سطح ممالک شرق میانه و آفریقای شمالی میباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/had-aqal-yak-zan-baayad-dar-bakhsh-hayet-edaari-343/