حاصلات انار فراه امسال به ۱۵۰ هزار تن خواهد رسید

by Muheb Ibrahimkhail | September 17, 2020 8:11 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور پیش بینی میکند که قرار است امسال ۱۵۰ هزار متریک تن انار در ولایت فراه تولید شود.

این وزارت در اعلامیهٔ گفته است، سعی و تلاش ریاست زراعت ولایت فراه و باغداران این ولایت سبب شده است تا بیش‌ از هشت هزار و ۵۷۲ هکتار زمین در این ولایت باغ انار ساخته شود.

بر اساس معلومات وزارت زراعت، باغهای انار بیشتر در ولسوالی های پشت‌رود، خاک سفید، اناردره و بالابلوک ولایت فراه قرار دارند.

در ادامهٔ این اعلامیه آمده است، توزیع هزاران نهال انار، آموزش باغداران و ایجاد مزرعه های نمایشی از همکاری های عمده ریاست زراعت ولایت فراه در زمینه توسعه باغهای انار میباشد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/haaselat-anaar-farah-343/