حاصلات انار افغانستان امسال به ۲۰۰ هزار تُن می‌رسد

by Muheb Ibrahimkhail | September 7, 2020 8:06 PM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از افزایش حاصلات انار در کشور خبر میدهد. به گفته این وزارت، حاصلات انار در سال روان نزدیک به ۲۰۰ هزار تُن می‌رسد.

اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت میگوید که در سال روان در افغانستان بیش از ۱۹۰ هزار تُن انار تولید خواهد شد که در مقایسه با سال گذشته، ۱۲ هزار تُن بیشتر است.

صادرات انار افغانستان در مقایسه با تولید بالای که نسبت به جمعیت این کشور دارد، هنوز هم پاین است.

به گفته سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ۸۰ درصد کل انار کشور از کندهار بدست میآید که بعد از قندهار، بلخ و کاپیسا پیشتر میزان انار در را در کشور تولید میکنند.

این در حالیست که چند پیش وزارت زراعت در خبرنامه‌ای گفته بود که حاصلات انار قندهار در سال روان به ۱۹۰ هزار تُن خواهد رسید در حالیکه حاصلات انار این ولایت در جریان سال گذشته به ۱۸۷ هزار و ۱۵۲ تُن می‌رسید.

در خبر نامه این وزارت آمده بود که امسال دهاقین قندهار از ۹۵۰۰ هکتار زمین، حدود ۱۹۰ هزار تُن انار حاصل خواهند گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/haaselaat-anaar-afghanistan-343/