گفتگوی هیأت طالبان و ازبکستان در مورد خط آهن ترمز- پیشاور و خط انتقال برق

by Wadsam | October 19, 2021 5:24 AM

در سفر یک روزه هیت بلند رتبه طالبان به ازبکستان، دو طرف در مورد پروژه راه آهن ترمز-مزار شریف-کابل-پیشاور و همچنان در مورد خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت سرخان-پل خمری بحث نمودند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در بیانیه‌ی گفته است که این دیدار روز گذشته میان هیأت بلند رتبه مقامات حکومت طالبان و ازبکستان صورت گرفته است.

به گفته آقای مجاهد، گسترش روابط تجاری، سوخت و مایحتاج اولیه مخصوصاً در فصل زمستان، تسهیلات ترانزیتی برای تاجران افغان و همکاری در بخش صحت از موضوعات دیگر گفتگو های طرفین بوده اند.

ذبیح الله مجاهد علاوه نمود که پس‌از گفتگو در این موارد، تیم های کاری مشترک در بسیاری از زمینه ها تشکیل یافته اند.

به گفته وی، این تیم قرار است نقشه راه همکاری ها را در جریان ده روز آینده تکمیل و برای تصمیم گیری آن را به رهبری دو کشور ارایه کنند.

در همین حال، هیأت دو طرف اظهار امیدواری نمودند که در آینده نزدیک این نقشه راه ترسم گردیده و گام های عملی در موضوعات مورد بحث برداشته شوند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/guftugo-hayaat-taliban-wa-uzbekistan-343/