مدیر عمومی شرکت گولدمن ساکس توسط مترو به دفتر کاری خود می‌رود و بحیث دی جی هم وظیفه دارد

by Wadsam | December 17, 2019 6:10 AM

داوید سولومن، مدیر و رئیس عمومی گولدمن ساکس (یکی از بانک های بزرگ سرمایه گذاری جهان)میباشد. طرز زندگی وی کاملا متفاوت از دیگر سرمایه داران است. وی همانند مردم عادی توسط مترو به دفتر کاری خود رفته و همچنان اخیر هر هفته در‌یکی‌ از کلپ های شبانه در نیویارک به حیث دی جی ایفای وظیفه می‌کند.

 وی که در میان دوستان و هواداران موسیقی خود ملقب به دی-سول میباشد، سال گذشته توانست توسط گولدمن ساکس ۲۳ میلیون‌ دالر مفاد کسب نماید.

 سولومن به موسیقی اشتیاق زیاد دارد و تمام پول که از کلپ شبانه بدست میآورد به سازمان خیریه اهدا می‌کند.

 سولومن زندگی عادی را نسبت به مقام فعلی خود ترجیح میدهد و در گفتگو با مجلۀ فارچون بیان نمود: ” مقام فعلی ام نمیتواند مانع شود تا از شور و اشتیاق ام دست بکشم .این چیز است که من هستم و هیچ کس نمیتواند برایم فرمان دهد که چی کنم.”

 سولومن مرد مهربان و قابل احترام است. کارمندان و دوستان وی اجازه دارند تا بدون هیچ مانع با او ملاقات کنند. وی اخیرا پوشیدن دریشی و نکتای (لباس رسمی) را برای کارمندان خود اختیاری گذاشته است.

 D-Sol از سال ۲۰۱۸ به این طرف مدیر عمومی و از ماه جنوری سال ۲۰۱۹ به حیث رئیس گولدمن ساکس ایفای وظیفه می‌کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/goldman-sachs/