فابریکه تولید سیروم در هرات با هزینه‌ی یک میلیون دالر آغاز به فعالیت کرد

by Wadsam | January 27, 2020 3:05 AM

برای نخستین بار‌‌ در افغانستان فابریکه تولید سیروم‌ شروع به فعالیت کرد.این فابریکه روزانه بیش از ۱۲ هزار لیتر سیروم در ۸ نوع مختلف تولید می‌کند.

  محمد رضا عالمی، مسوول فابریکه تولید سیروم‌ در هرات گفت: “در حال حاضر ۸ نوع سیروم در‌این فابریکه تولید میشود و‌ در‌ آینده نزدیک در نظر داریم تا اشکال دوای مختلف زرقی‌ دیگر مثل پیکاری را نیز تولید کنیم.”

 در‌همین حال مسوولان اتاق تجارت و صنایع هرات از فعال شدن دو کارخانه تولیدات ادویه و سیروم طی چهار ماه آینده در این ولایت خبر می‌دهند.

 حمید الله خادم، رئیس اتاق تجارت و صنایع  هرات می‌گوید که قرار است در تا چهار ماه دیگر دو فابریکه تولیدی ادویه و سیروم در شهرک صنعتی هرات فعال شوند که با فعال شدن این دو فابریکه در مجموع ۸ فابریکه در عرصه تولیدات ادویه و لوازم بهداشتی فعالیت خواهند داشت.

 مسوولان محلی هرات وعده سپردند تا برای حمایت از تولیدات بهداشتی در کشور جلو واردات اجناس مشابه را خواهند گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/fabrikey-tawlid-serum-dar-herat-343/