شرکت مخابراتی MTN فعالیت خود را در افغانستان و شرق میانه متوقف میکند

by Muheb Ibrahimkhail | August 7, 2020 7:56 AM

شرکت مخابراتی MTN اعلام کرده است که فعالیت خورد را در کشور های افغانستان، سوریه و یمن به دلیل درامد کمتر متوقف میکند.

 روزنامه های خارجی امروز به نقل از مسوولان شرکت مخابراتی MTN گزارش‌ داده اند که این شرکت علاوه بر افغانستان، فعالیت خود را در سوریه و یمن نیز متوقف میکند.

 این شرکت فروش نزدیک به ۷۵ درصد سهام خود را در سوریه آغاز کرده و گفته است که از این پس فعالیت مخابراتی خود را در کشور های آفریقایی متمرکز میسازد.

 شرکت مخابراتی MTN در سال ۱۹۹۴ تأسیس گردید. این شرکت در ۲۱ کشور آفریقایی به شمول کشور های خاورمیانه‌ فعالیت داشته و در سراسر جهان نزدیک به ۲۴۰ میلیون مشترک دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/faaliyat-mtn-dar-afghanistan-8787/