فابریکه تصدی بُست هلمند دوباره به فعالیت آغاز کرد

by Muheb Ibrahimkhail | July 13, 2020 5:47 AM

مسئولان در ولایت هلمند از گشایش دوباره فابریکه تصدی بُست این ولایت، بعد از هفت سال تاخیر خبر می‌دهند. این فابریکه حدود ۵۰ سال پیش تاسیس شد. کار این تصدی یازده سال پیش به دلیل نبود بودیجه کافی متوقف شده بود، اما سپس برای مدتی فعال گردیده و دوباره کار آن توقف یافت.

محمد یاسین، والی هلمند در افتتاح دوباره این فابریکه بیان نمود که دوصد میلیون افغانی از بودیجه حکومت منظور شده، که از این میان، ۱۵۰ میلیون آن انتقال یافته و کار روی ۵۰ میلیون افغانی دیگر ادامه دارد.

 آقای یاسین علاوه نمود که فعال شدن دوباره این فابریکه علاوه بر فراهم کردن فرصت کاری برای مردم و دهاقین، می‌تواند بدیل خوبی برای کشت کوکنار در این ولایت باشد.

 دفتر مطبوعاتی والی هلمند نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قرار است پس از پروسس در این فابریکه، پنبه خالص، روغن، صابون، کنجاره و بقایای پنبه تولید شود.

 در ادامه این اعلامه آمده است که با باز شدن دوباره این فابریکه، علاوه بر فراهم شدن کار برای هزاران دهقان، زمینه کار روزانه برای ۳۰۰ نفر نیز فراهم میشود.

 قرار است در سال روان نزدیک‌ به چهار هزار تُن پنبه برای پروسس در این فابریکه خریداری شود که تا کنون کار خرید ۸۰۰ تُن آن تکمیل گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/faabrikeh-tasadi-bost-helmand-343/